[vc_row css=”.vc_custom_1508809568382{margin-right: 13px !important;margin-left: 13px !important;}”][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

VIP회원 가입 안내

 N세대 부흥과 가정의 회복, 문화의 회복을 꿈꾸는 낮은울타리와 함께해 주시기를 요청드립니다.
낮은울타리의 회원은 개인회원 및 협력교회로 구분되며, 세부적으로는 아래와 같습니다.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1508828329282{margin-right: 40px !important;margin-left: 40px !important;}”][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-lg-3″][vc_single_image image=”4161″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1508830906808{margin-right: -10px !important;margin-bottom: -1px !important;margin-left: -10px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1508833529223{margin-top: 10px !important;margin-right: -10px !important;margin-bottom: 50px !important;margin-left: -10px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”]홈페이지 회원 가입을 하면 자동으로 일반회원이 되시며, 홈페이지 내의 무료 콘텐츠들을 이용하실 수 있습니다.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-lg-3″][vc_single_image image=”4160″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://wooltari.com/상품/새싹회원-신청/” css=”.vc_custom_1511748542431{margin-right: -10px !important;margin-bottom: -1px !important;margin-left: -10px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1508833602810{margin-top: 10px !important;margin-right: -10px !important;margin-bottom: 60px !important;margin-left: -10px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 8px !important;padding-left: 8px !important;}”][새싹 회원 혜택]

  – 예라어하 큐티
  – 가정에서 드리는 지성소 예배
  – 영화 큐티
  – 각종 프로그램 초대[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-lg-3″][vc_single_image image=”4163″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://wooltari.com/상품/vip회원-신청/” css=”.vc_custom_1511748550527{margin-right: -10px !important;margin-bottom: -1px !important;margin-left: -10px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1508833595870{margin-top: 10px !important;margin-right: -10px !important;margin-bottom: 60px !important;margin-left: -10px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 8px !important;padding-left: 8px !important;}”][VIP 회원 헤택]

  – 월간 낮은울타리
  – 주니어 와우큐 영상
  – 교육자료 PPT
  – 예라어하 큐티
  – 가정에서 드리는 지성소 예배
  – 영화 큐티
  – 신상언 선교사 강의 영상
  – 도서 온라인 열람
  – 도서 및 월간 낮은울타리 할인
  – 각종 혜택
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″ offset=”vc_col-lg-3″][vc_single_image image=”4162″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://wooltari.com/product-category/membership/” css=”.vc_custom_1511748556291{margin-right: -10px !important;margin-bottom: -1px !important;margin-left: -10px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1508833412706{margin-top: 10px !important;margin-right: -10px !important;margin-left: -10px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 8px !important;padding-left: 8px !important;}”][협력 교회 혜택]

  – 월간 낮은울타리
  – 주니어 와우큐 영상
  – 교육자료 PPT
  – 어린이 통찰력학교 진행(예정)
  – 신상언 선교사의 무료 강의
  – 다양한 캠프 진행
  – 본부 주관 행사 혜택
  – 흠스와 틴즈 흠스 진행
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_empty_space 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1508828338018{margin-right: 40px !important;margin-left: 40px !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”4084″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1508829126152{margin-right: -10px !important;margin-bottom: -1px !important;margin-left: -10px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1508833627978{margin-top: 10px !important;margin-right: -10px !important;margin-bottom: 50px !important;margin-left: -10px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 8px !important;padding-left: 8px !important;}”]단 한 번의 후원을 통해서도 다음
세대 사역에 동참하실 수 있습니다.

  [후원계좌]
  국민 371-01-0044397
  우리 1002-733-019617
  농협 038-12-133737

  (예금주 : 신상언)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”4763″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” action=”“https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr“” method=”“post“” name=”“submit“” type=”“image“” value=”“8YCB8Q9KK4A4U“” alt=”““” src=”“https://www.paypalobjects.com/ko_KR/i/scr/pixel.gif“” width=”“1“” height=”“1“” border=”“0“” css=”.vc_custom_1509433757683{margin-right: -10px !important;margin-bottom: -1px !important;margin-left: -10px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1509435171620{margin-top: 10px !important;margin-right: -10px !important;margin-bottom: 60px !important;margin-left: -10px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 8px !important;padding-left: 8px !important;}”]

페이팔paypal을 통해 해외에서도 쉽게 후원 신청을 하실 수 있습니다.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”4764″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1509433768537{margin-right: -10px !important;margin-bottom: -1px !important;margin-left: -10px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1511937265590{margin-top: 10px !important;margin-right: -10px !important;margin-bottom: 60px !important;margin-left: -10px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 8px !important;padding-left: 8px !important;}”]페이팔paypal을 통해 해외에서도 쉽게 정기 후원 신청을 하실 수 있습니다.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”4085″ img_size=”full” alignment=”center” css=”.vc_custom_1508829048551{margin-right: -10px !important;margin-bottom: -1px !important;margin-left: -10px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1508833437883{margin-top: 10px !important;margin-right: -10px !important;margin-left: -10px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 8px !important;padding-left: 8px !important;}”]월간지 기증은 1년 단위로 이루어집니다. 1년 뒤에는 자동 연장이 되지 않으니 원하실 경우 재신청해 주시기 바랍니다.

  [후원계좌]
  하나 230-094502-00707
  (예금주 : 신상언)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row]